"Work and Travel" Middle East by WorkEmirates TM

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг
ФЛП Фартушна А.А., який діє на основі АД№507094, ліцензія №418 Міністерства Соціальної Політики, власник WorkEmirates TM №220500 от 26.12.2016, далі – Виконавець, з однієї сторони, і ____________________________________________________________________________________, далі – Замовник, з іншої, уклали цей договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного договору є надання Виконавцем послуг з підготовки документів Замовника та здійснення представницьких, інформаційних, освітніх та інших послуг, необхідних для забезпечення від'їзду Замовника закордон;
1.2. Виконавець не надає Замовнику послуг з працевлаштування, спілкування відбувається безпосередньо між роботодавцем та Замовником.
2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1. Провести з Замовником персональне або скайп-інтерв'ю англійською мовою з метою визначення відповідності Виконавця до вимог обраної програми, враховуючи його знання, особисті якості та досвід роботи;
2.1.2 Забезпечити Замовника унікальними матеріалами, що були розроблені фахівцями високого рівня у сфері міжнародного рекрутингу для підготовки до співбесіди з роботодавцем;
2.1.3. Надавати інформаційно-консультативну допомогу у складанні резюме, заповненні аплікаційних форм та підготовці інших документів;
2.1.4. Провести персональну або скайп-підготовку Замовника до проходження співбесіди з роботодавцем та перевести його до статусу Підготовлені;

2.1.5. Перевірити зміст, достовірність та правильність підготовки наданого Замовником пакету документів, в тому числі: аплікаційних форм, резюме, копії першої сторінки закордонного паспорту, 1 фото на білому фоні формату 3*4 для візи, фото в повний зріст та інших документів;

2.1.6. Здійснювати пересилку документації Замовника при потребі, використовуючи такі засоби зв'язку, як факс, електронна пошта;

2.1.7. Надавати Замовнику інформацію про роботодавця та опис існуючої у нього вакансії;

2.1.8. Подавати резюме Замовника на розгляд роботодавця на вказані у резюме позиції;

2.1.9. Організувати особисте або скайп-інтерв'ю між роботодавцем та Замовником;

2.1.10. Інформувати Замовника про співбесіди з роботодавцем за допомогою телефону, електронної пошти, скайпу або соціальних мереж (тільки тих контактів, які були вказані в резюме);

2.1.11. Повідомити Замовника про результати особистого або скайп-інтерв'ю між роботодавцем та Замовником;

2.1.12. Після сплати Замовником повної вартості програми згідно п.3.2 цього Договору по мірі готовності передати Замовнику візу, авіа квиток, деталі авіа перельоту та всі документи для можливості в'їзду закордон;

2.1.13. Організовувати від'їзд Замовника закордон протягом двох місяців з моменту підписання пропозиції про роботу з роботодавцем;

2.1.14. Приступити до виконання прийнятих на себе зобов'язань в день підписання даного договору Замовником.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Припинити дію Договору у разі несвоєчасного надання або виявлення недостовірної інформації та документів, наданих Замовником;

2.2.2. Припинити дію Договору у разі відсутності зв'язку з Замовником без попереднього письмового попередження протягом 5 днів за вказаними при реєстрації контактними даними.

2.3. Замовник зобов`язується:

2.3.1. Правдиво, своєчасно і достовірно надавати Виконавцю на його вимогу інформацію, яка потрібна для належного виконання зобов'язання з надання передбачених цим Договором послуг;

2.3.2. Вдосконалювати знання англійської мови;

2.3.3. Надати документи та заповнити анкети і аплікаційні форми згідно наданих Виконавцем рекомендацій;

2.3.4. Своєчасно оплатити вартість послуг Виконавця згідно з розділом 3 даного договору;

2.3.5. Протягом трьох календарних днів підписати отриману пропозицію о роботі (контракт) та надіслати його відскановану копію на електронну адресу Виконавця. Несвоєчасність виконання цього зобов'язання означає відмову Замовника від пропозиції;

2.3.6. Щоденно перевіряти електронну пошту, телефон та інші засоби зв'язку, вказані у резюме при реєстрації у програмі, і своєчасно відповідати на листи від Замовника.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. В будь-який момент під час дії Договору отримати від Виконавця інформацію про хід виконання предмету цього договору. Всі запити про отримання інформації від Виконавця надаються Замовником виключно в письмовій формі на електронну адресу Виконавця.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Замовник зобов'язується своєчасно здійснити оплату за реєстрацію у програмі "Work and travel Emirates" у розмірі 1200 гривень ( одна тисяча двісті гривень ) за комерційним курсом гривні- 24,50 www.privat24.ua згідно відповідного рахунку-фактури не пізніше, ніж протягом трьох календарних днів з моменту отримання рахунку на електронну пошту;

3.2. Замовник зобов'язується після отримання контракту (пропозиції по роботі) протягом трьох календарних днів в повному обсязі здійснити оплату за надані Виконавцем послуги у розмірі згідно відповідного рахунку-фактури, отриманого на електронну пошту.

3.2.1. Вартість послуг наданих Виконавцем для Дубаї, Абу-Дабі, Дохи та Манами становить 750,00 (сімсот п'ятдесят) доларів (за комерційним курсом в гривні на день оплати www.privat24.ua);

3.2.2. Вартість послуг наданих Виконавцем для інших еміратів в ОАЕ та Оману становить 450,00 (чотириста п'ятдесят) доларів (за комерційним курсом в гривні на день оплати www.privat24.ua);

3.3. Виконавець зобов'язується здійснити повернення сплачених за програму коштів протягом 30-ти календарних днів в разі, якщо роботодавець розриває контракт із Замовником до від'їзду на роботу не з вини Замовника;

3.4. В разі затримки виїзду Замовника до вказаної у п.2.1.13 дати з вини Виконавця, сплачені кошти повертаються Замовнику у повному обсязі;

3.5. Розуміючи, що задля належного виконання своїх зобов'язань Виконавець здійснює підготовку Замовника до співбесіди з роботодавцем за унікальними матеріалами, що були розроблені фахівцями високого рівня у сфері міжнародного рекрутингу, займається професійним оформленням, редагуванням резюме та готує інші необхідні документи, а також задля встановлення стосунків з закордонними роботодавцями Виконавець несе суттєві грошові витрати, Сторони даного Договору погоджуються, що реєстрація у програмі є сплатою за ці послуги. Тобто у момент припинення дії даного Договору реєстраційний платіж переходить у власність Виконавця;

3.6. Виконавець зобов'язується здійснити повернення реєстраційного платежу протягом 30-ти календарних днів в разі, якщо Замовнику протягом трьох місяців з моменту його переведення до статусу Підготовлені не було організовано жодного інтерв'ю з роботодавцем з вини Виконавця.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе за даним Договором зобов'язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання є причиною дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після його укладання, які Сторони не могли передбачити, запобігти їх виникненню і попередити їх наслідки. До обставин надзвичайного характеру слід відносити будь-які стихійні лиха, аварії, пожежі, війни, бойові дії, страйки, дії органів влади і управління, а також будь-які інші обставини, що звичайно розуміються в практиці укладання договорів, як обставини, які звільняють від відповідальності за Договором. До обставин надзвичайного характеру не відносяться обставини особистого характеру, зокрема захворювання.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що пов'язані із даним Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами;

5.2. Сторони домовились, що у випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір підлягає розгляду в суді згідно підвідомчості та підсудності справ.

5.3. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Сторони домовились, що даний Договір в повному об'ємі є конфіденційним, та обидві сторони беруть на себе зобов'язання дотримуватися конфіденційності;

6.2. Замовник надає згоду на користування його персональними даними задля того, щоб Виконавець зміг виконати взяті на себе зобов'язання за цим Договором у повному обсязі;

6.3. Замовник зобов'язується не розголошувати третім особам будь-яку інформацію про роботодавця, зміст контракту

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та сплати Замовником реєстраційного платежу згідно п.3.1 цього Договору і діє протягом трьох місяців з моменту переведення Замовника до статусу Підготовлений і до моменту від'їзду Замовника за кордон згідно отриманого контракту (пропозиція роботи). Підтвердженням моменту переведення Замовника до статусу Підготовлений є офіційний лист від компанії на електронну адресу Замовника, вказану у резюме;

7.2. Замовник розуміє і приймає до уваги, що Виконавець не може вплинути на строки розгляду документів приймаючою стороною (роботодавцем);

7.3. Замовник має право продовжити терміни дії Договору за попередньою письмовою заявою .

8. УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Після анулювання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу;

8.2. Зміни в даний Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін та оформляються додатковими угодами до даного Договору;

8.3. В разі тимчасового припинення дії даного Договору за ініціативою Замовника, Замовник повинен повідомити про це Виконавця у вигляді надісланого листа на електронну скриньку Виконавця за 3 (три) дні до тимчасового припинення дії Договору. Лист надсилається у формі скан-копії листа про наміри Замовника, написаного від руки в довільній формі.

8.3.1.Договір може бути тимчасово припинений за ініціативи Замовника строком до 30 (тридцяти) календарних днів.

8.3.2. У разі, якщо після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів від дати заморозки, Виконавець не отримує від Замовника на свою електронну скриньку лист в довільній формі про наміри подальшої співпраці, договір автоматично вважається розірваним з ініціативи Замовника.

8.4. У разі, якщо розірвання даного Договору відбувається за ініціативою Замовника, Замовник повинен повідомити про це Виконавця у вигляді надісланого листа на електронну скриньку Виконавця за 3 (три) дні до припинення дії Договору. Лист надсилається у формі скан-копії листа про наміри Замовника розірвати Договір, написаного від руки в довільній формі.

8.5. Замовник погоджується, що у разі розірвання даного Договору за його ініціативою, грошові внески сплачені ним за послуги Виконавця згідно розділу 3 даного Договору - не повертаються.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Виконавець : ФОП Фартушна Анастасія Анатоліївна
Адреса: м. Київ, вул. Еспланадна 20, оф. 622
Тел. +380632088848, +79194361811, +971554164670
e-mail рекрутмент відділу - office@oaework.com
для заяв, пропозицій - stacy.fartushna@work-emirates.com

Реквізити компанії WorkEmirates TM в Україні.
ЄДРПОУ 3244818961
Розрахунковий рахунок - 26007052625053
ПАТ КБ «Приватбанк»
IBAN
UA673052990000026202867999928
МФО 320649
Директор: Фартушна Анастасія Анатоліївна
Номер договору Замовника №__________________

Замовник :
ПІБ: ______________________________________________________________________________ Дом. Адрес: ______________________
Телефон: _________________________
Паспорт: cерія________номер___________________
Виданий: _____________________________

Замовник: _______________________ Дата: __________________________

Заванажте договір учасника програми
"Work and Travel" Middle East by WorkEmirates TM
Рахунок на реєстрацію в програмі "Work and Travel" Middle by WorkEmirates TM

Сумма для сплати 1200 грн
(49$ за курсом 24,50 грн)

Способи оплати :
Отримувач платежу: ФАРТУШНА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

Номер карти: 5169330509920911

Найменування банку: ПриватБанк
IBAN
UA673052990000026202867999928

МФО банку: 305299

ЕГРПОУ (ОКПО): 14360570

Призначення платежу: реєстрація в програмі Work and Travel Middle East

Якщо Ви отримали дану пропозицію про співробітництво, це означає, що працівник WorkEmirates TM одобрив Вашу участь в програмі і впевнений, що Ви відповідаєте вимогам програми і ми готові виповнити свої зобов'язання згідно договору в зазначені сроки.

Роздрукйте даний договір, заповніть поля Замовник, оплатіть реєстрацію і вишліть чек. Після отримання оплати, Ваш персональний менеджер протягом 24х годин надішле договір
Made on
Tilda