Договір про працевляштування
громадян України за конроном 2024

ФОП Фартушна А.А., засновник WorkEmirates ™ далі – Виконавець, з одного боку, та далі Кандидат, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є просування профілю Кандидата з подальшого працевлаштування.

1.2. Виконавцем здійснюються представницькі, інформаційні та інші послуги, необхідні для роботи кандидата за кордонкраїн ОАЕ, Катар, Бахрейн за умовами Програми.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Перевірити зміст, достовірність та правильність підготовки наданого Кандидатом пакету документів, у тому числі:аплікаційних форм, резюме, копії першої сторінки закордонного паспорта, 1 фото на білому тлі формату 3*4 для візи, двафото на повний зріст та інших документів.

2.1.2. Здійснювати публікацію персонального профілю на офіційних сайтах, Кандидат при необхідності, використовуючи такі засоби зв'язку, як електронна пошта і месенджер Telegram.

2.1.3. Нададуть Кандидату інформацію про запрошення на співбесіду, роботодавця та опис існуючої в нього вакансії.

2.1.4. Подати Резюме Кандидат на розгляд роботодавця на заздалегідь затверджені позиції, зазначені у резюме.

2.1.5. Організовувати відео-інтерв'ю на платформі Zoom між роботодавцем, його уповноваженими співробітниками, консалтинговими компаніями або представниками та кандидатом. 2.1.6. Інформувати Кандидата про співбесіду з роботодавцем у месенджері Telegram, лише за номером, зазначеним у цьому договорі. 2.1.7.Повідомляти Кандидата про результати відео співбесіди протягом 5 (п'яти) днів після співбесіди.

2.1.8. У разі отримання пропозиції щодо роботи або робочого контракту в міру готовності передати Кандидату візу, авіаквиток,деталі авіаперельоту та всі документи для можливості від'їзду за кордон.

2.1.9. Приступити до виконання прийнятих він зобов'язань у день підписання цього договору Кандидатом.

2.2. Виконавець має право: 2.2.1. Припинити дію Договору у разі несвоєчасного надання документів або виявлення недостовірної інформації, представленою кандидатом. 2.2.2. Припинити дію Контракту у разі відсутності зв'язку з Кандидатом протягом 5 (п'яти) днів за вказаними під час реєстрації контактними даними без попереднього грамотного попередження.

2.2.3. Припинити дію цього Договору у разі неявки Кандидата на попередньо підтверджену співбесіда Кандидата з роботодавцем.

2.3. Кандидат зобов'язується:

2.3.1. Правдиво, своєчасно та достовірно нададуть Виконавцю на його вимогу інформацію, яка потрібна для належного виконання зобов'язань щодо надання передбачених цим Договором послуг;

2.3.2. Вдосконалити знання розмовної англійської мови для покращення рівня підготовки до співбесіди.

2.3.3. Надають документи та заповнювати анкети та форми згідно з наданими Виконавцем рекомендаціями;

2.3.4. Протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання оплати електронною або месенджера, поштою Виконавцю. Несвоєчасність виконання цього зобов'язання означає відмову кандидата від пропозиції.

2.3.5. Щодня перевірять електронну пошту, телефон та інші засоби зв'язку, вказані у резюме Виконавця.

2.3.6. Виділяти час на проходження інтерв'ю з роботодавцем з понеділка по четвер включно з 10.00 до 18.00 за місцевим часом працедавця.

2.3.7. Не порушувати конфіденційність, не передавати контакти роботодавця третім особам, не публікувати інформацію, пов'язану із процесом працевлаштування, співробітництва.

2.4. Кандидат має право:

2.4.1. Будь-коли під час дії Договору отримано інформацію про хід виконання предмета цього Договору всі

запити на отримання інформації від Виконавця надаються Кандидатом виключно у письмовій чи аудіальний формі наномер Telegram месенджера Виконавця.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Кандидат зобов'язується своєчасно здійснити оплату у розмірі 3999 гривень відповідного рахунку-фактури не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання рахунку електронною поштою або Месенджері.

3.2.Кандидат зобов'язується після отримання договору (пропозиції про роботу) протягом 3 (трьох) календарних днів у повному обсязі провести оплату за надані Виконавцем послуги у розмірі згідно з п. 3.3. відповідного рахунку-фактури, одержаного на електронну пошту;

3.3. Вартість послуг, наданих Виконавцем - вартість послуг 25 000 гривень (двадцять п'ять тисяч гривень, 00 коп.)

3.4. Виконавець зобов'язується здійснити повернення сплачених за програму коштів протягом 30 (тридцяти) робочих днів у разі, якщо роботодавець розриває контракт із Кандидатом.

3.5. Кандидат має право участі в акціях компанії, користуватися спеціальними знижками.

3.6. Кандидат за письмовою заявою та згодою Виконавця може претендувати на безвідсоткову розстрочку довикористання авіабілетів від працедавця.

3.5. Розуміючи, що для належного виконання своїх зобов'язань Виконавець здійснює підготовку Кандидата до співбесіди з роботодавцем за унікальними матеріалами, займається професійним оформленням та позиціонкванням кандидата, створення або редагуванням резюме та готує інші необхідні документи, створені відповідно до стандартів міжнародного працевлаштування, також задля встановлення відносин із закордонними роботодавцями Виконавець несе суттєві грошові та репутаційні витрати Сторони цього Договору погоджуються, що реєстрація у програмі є платою за ці послуги. Тобто у момент припинення дії цього Договору реєстраційний платіжпереходить у власність Виконавця;

4 . ФОРС МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе за Договором зобов'язань, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є причиною дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після його

висновки, які сторони не могли передбачити, запобігти їх виникненню та попередити їх наслідки. До обставин надзвичайного характеру слід відносити будь-які стихійні лиха, закриття кордонів, авіасполучення, пандемії, аварії, пожежі, війни, бойові дії, страйки, дії органів влади та управління, а також будь-які інші обставини, які зазвичай розуміються напрактиці укладаннядоговорів, як обставини, що звільняють від відповідальності за Договором. До обставиннадзвичайного характеру не відносяться обставини особистого характеру, зокрема захворювання.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі суперечки, пов'язані з цим Договором, його укладенням, конфіденційністю або такі, що виникаютьу процесі виконання умов Договору, що дозволяються шляхом переговорів між Сторонами. 5.2. Сторони домовилися, що у разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів суперечка підлягає розгляду в суді. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Сторони домовилися, що цей Договір у повному обсязі є конфіденційним і обидві сторони беруть на себе зобов'язання. дотримуватися конфіденційності. 6.2. Кандидат дає згоду використання його персональних даних у тому,щоб Виконавець зміг виконати взяті від зобов'язання за цим Договором у повному обсязі.

6.3. Кандидат зобов'язується не розголошувати будь-яку інформацію про роботу, зміст контракту третім особам.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє протягом 12 (дванадцяти)місяців з моменту підписання.

7.2. Кандидат розуміє та бере до уваги, що Виконавець не може вплинути на термін розгляду документів стороною, що приймає. (роботодавцем).

8. УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін та оформлюються додатковими угодами до цього Договору.

8.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Кандидата Кандидат повинен проінформувати про це Виконавця у письмовій формі у вигляді скан-копії листа з підписом написаного від руки у вільній формі та надіслати його на адресуелектронної пошти Виконавця.

8.3. Кандидат погоджується, що у разі розірвання цього Договору з його ініціативи грошові внески, сплачені ним за послуги Виконавця відповідно до розділу 3 цього Договору не повертаються.


Виконавець

ФОП Фартушна А.А. WorkEmirates ™.

Серія AД 507094 від 02.06.2014

Ліцензія Міністерства Соціальної Політики України

№ 461 за Наказом від 02 квітня 2018 р.

Адреса: Київ, вул. Еспланадна 20, оф. 622 Тел.+380503286500

Департамент Талантів +380632088848 hr.assist.workemirates@gmail.com

Загальна пошта E-mail:office@oaework.com

ЄДРПОУ 3244818961 (РНОКПП / ІПН)

Розрахунковий Рахунок 26204876645023

ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 Директор:Фартушна А. А.

Номер договору

Дата укладання договору (таж саме що на чеку)

Дані що має передати кандидат для укладання договору:

 1. Дані про Паспорт громадянина України Номер
 2. Місто і Дата Народження :
 3. Фактичне місце проживання - місто та країна
 4. Телефон | Telegram: +
 5. E-mail:
 6. Аеропорт(и) вильоту:

Умови участi в программы Work and Travel Middle East


Учасником програми є кандидати віком від 18 до 30 років на момент участі у Програмі. Обов'язковою умовою є досвід роботи з людьми і знання англійської мови. Кандидат повинен підготувати 3 фото (1 портретну та 2 на повне зростання) відповідно до вимог компанії WorkEmirates ™ .Кандидату будуть запропоновані вакансії з Програми удепартаменті Їжі та Напоїв (Food and Beverage Department). Вимоги до кандидатів з вакансій:

 • Офіціант (waiter|waitress) - знати меню, бар-лист, описувати страви, алкогольні, кавові напої, приймати замовлення, розраховувати клієнтів, дотримуватись стандартів кращого клієнтського обслуговування (далі GCS - Good Customer Service), виносити страви, сервірувати стіл, проводити платежі , брати замовлення у спеціалізованих програмах, дотримуватися інструкцій компанії-роботодавця. Англійська -Intermediate.
 • Помічник офіціанта (Server|Food runner) - приймати замовлення, знати меню, виносити страви, прибирати столи,дотримуватися стандартів закладу та GCS, знати сервірування столу. Англійська - Pre-intermediate.
 • Хостес (тільки для дівчат) - зустрічати гостей, відповідати на телефонні дзвінки, приймати броню столів, приймати замовлення,знати меню, розміщувати гостей у закладі, вирішувати спірні питання на вході до закладу, сформувати замовлення та оформляти броні у спеціалізованих програмах, дотримуватися інструкцій роботодавця та демонструвати найкращі GCS. Англійська - Upper-intermediate,зріст не нижче 165 см.
 • Бармен (Bartender | Barmaid) - знати бар-лист за стандартами IBA (мінімум 20 коктейлів), знати алкогольні преміум бренди (20 найменувань мінімум), вміти готувати алкогольні та безалкогольні напої 3-5 методами, сервірувати напої, тримати робоче місце в чистоті,приймати замовлення та дотримуватися стандартів GCS, розраховувати клієнтів за терміналомабо готівкою. Англійська – Intermediate, вік від 21 року на момент початку роботи.
 • Помічники Бармена (Barback) - вміти готувати 10 коктейлів, знати бар-лист, вміти робити заготовки для сервірування напоїв, знання барного обладнання, дотримуватись GCS, тримати робоче місце в чистоті, виносити напої,натирати келихи, носити лід та пляшки для бару,розраховувати клієнтів за терміналом або готівкою.
 • Баріста знати класику кавових напоїв, вміти готувати мінімум 7 кавових напоїв, продавати каву, приймати замовлення і радити,підібрати напій, тримати робоче місце в чистоті, GCS. Знання англійської не нижче - Intermediate рівня.

У програмі можуть брати участь громадяни наступних країн – Україна, Казахстан, Республіка Білорусь, Узбекистан,Киргизстан, Таджикистан, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Кандидат проходить співбесіду дистанційно з відеозв'язку.Співбесідипроводяться з 10:00 до 18:00 за часом ОАЕ, дні для проходження - з Неділі по Четвер включно.


Мета програми отримати міжнародний досвід роботи та вивчити англійську на розмовному рівні. Кандидати готові працювати у готелі,ресторані, кафе, барі. WorkEmirates залишає за собою право пропонувати інші департаменти, вакансії, якщо кандидат підійде під вимоги роботодавця. Соціальний пакет та заробітна плата - згідно з умовами контракту. Контракт укладається на 2 роки, із зобов'язанням відпрацювати 185 календарних днів (6 місяців).

Компанія роботодавця надає за програмою:

Авіапереліт із міжнародного аеропорту, місто обумовлюються та затверджуються до початку співпраці. Оціночна вартість – $250-350 в один бік – оплачується роботодавцем. Після закінчення контракту компанія оплачує квиток назаду той же пункт вильоту. Трансфер із аеропорту прибуття до місця проживання Кандидата (у разі відсутності трансферу – компенсація витрат на таксі). Помешкання в апартаментах співробітників. Харчування (на роботі або уїдальні для співробітників). Базове медичне страхування. Резидентська віза після складання медичних тестів з негативними результатами (Гепатит, Туберкульоз, ВІЛ/СНІД, Ковід), оплачувана відпустка після шести місяців роботи.


Позиції для працевлаштування

( Обов'язково виберіть щонайменше дві відповідні вакансії)

❏ Офіціант (waiter | waitress)

❏ Помічник офіціанта (Server|Food runner)

❏ Хостес (тільки для дівчат)

❏ Бармен (Bartender | Barmaid)

❏ Бариста (Barista)

❏ Баріста (Barista)

Міста для працевлаштування ( Обов'язково виберіть щонайменше два)

❏ Дубай, ОАЕ

❏ Абу-Дабі, ОАЕ

❏ Інші міста в ОАЕ

❏ Доха, Катар

❏ Манама, Бахрейн

Learn more

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda